Ta transakcja zmieni układ sił w produkcji mas bitumicznych w Polsce

Na mocy umowy transakcyjnej podpisanej 29 marca br. Colas, międzynarodowa firma, specjalizująca się w budowie i utrzymaniu infrastruktury drogowej, przejmuje 11 wytwórni mas bitumicznych od Skanski.

No Comments

Comments are closed.