Lockdown niesie groźbę użycia „opcji atomowej” w nieruchomościach

Ze skutkami koronawirusa i kolejnych obostrzeń nieruchomości biurowe poradziły sobie względnie dobrze, a magazynom dodatkowo napędziły one rozwój dzięki popularyzacji e-handlu. Jednak w mocno poturbowanej branży hotelowej w wielu przypadkach zapisy umów kredytowych otwierają drogę do użycia „opcji atomowej”, czyli do postawienia kredytów w stan natychmiastowej wymagalności.

No Comments

Comments are closed.