Konsorcjum Stali: wyniki w dół w ślad za cenami stali

Konsorcjum Stali przewiduje spadek przychodów i zysków w pierwszym kwartale 2019 roku. Zarząd uważa jednak, że biorąc pod uwagę warunki rynkowe, wynik firmy jest dobry.

No Comments

Comments are closed.