Kolejne gwarancje za Rafako wypłacone

Zarząd Rafako w restrukturyzacji poinformował, że STU Ergo Hestia wypłaciło Gaz-Systemowi prawie 18 mln zł tytułem gwarancji dotyczących jednego z kontraktów Rafako z Gaz-Systemem. Miesiąc wcześniej gwarancje z tytułu innego kontraktu wypłacał mBank.

No Comments

Comments are closed.