Polska jest gazowym placem budowy w UE. Problemem jest krytyka

Budowa Baltic Pipe, dokończenie połączeń gazowych z Litwą i Słowacją – 2021 rok w budownictwie gazociągów w naszym kraju zapowiada się bardzo intensywnie. Jednak w przypadku reszty Unii Europejskiej tak dobrze sytuacja już nie wygląda. Polska pod względem nowych połączeń należy do europejskiej czołówki. W większości krajów „starej Unii” system przesyłowy wymaga już tylko niewielkich poprawek. W UE rośnie także liczba przeciwników dalszych gazowych inwestycji.

Początek nowej dekady będzie kluczowy

W efekcie aukcji A.D 2020 powstaną kolejne elektrownie wiatrowe i PV o mocy setek megawatów. Plany aukcyjne na przyszły rok też są dosyć bogate, chociaż rządowe prognozy dla wiatraków już nie tak dobre. Rozwój sytuacji po 2021 roku zależy w dużej mierze od tego, czy zostanie przedłużony system aukcyjny, co ma się stać. Ale największa uwaga w 2021 roku skupiona będzie zapewne na morskiej energetyce wiatrowej. W połowie 2021 powinniśmy wiedzieć, na co w tej branży można naprawdę liczyć w perspektywie najbliższych lat.

Polimex Mostostal: Zakończenie historycznych problemów finansowych

28 grudnia 2020 r. Polimex Mostostal SA dokonał przedterminowej spłaty całości zadłużenia bilansowego wobec banków będących stronami umowy w sprawie zasad obsługi jej zadłużenia finansowego zawartej przez spółkę 21 grudnia 2012 r. Dzięki zaspokojeniu wierzytelności bankowych w łącznej kwocie 80,4 mln zł, umowa restrukturyzacyjna uległa wygaszeniu, co definitywnie zamyka okres restrukturyzacji finansowej Polimex Mostostal SA rozpoczętej w 2012 r.

Józef Wojciechowski: nie boję się inwigilacji

Zainteresowanie inwestorów deweloperami raczej nie zmaleje, bo nieruchomości to najbezpieczniejsza przystań dla kapitałów wypracowanych przez fundusze nieruchomościowe. Polska jest trzecim krajem w Europie pod względem liczby nowo powstających mieszkań na tysiąc mieszkańców, a perspektywy rozwoju są dobre – zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Józef Wojciechowski, przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding SA.

Portugalia ma pomysł na azbest

W Portugalii przybywa inwestycji służących usuwaniu szkodliwego azbestu na pokryciach dachowych i zastępowaniu go panelami słonecznymi wytwarzającymi energię odnawialną. Modernizacje te coraz częściej dotyczą zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych, a także dużych sklepów.

Możemy podwoić przewozy koleją

– Nie sądzę, żeby koronawirus opóźnił rozwój polskiej kolei. Wręcz przeciwnie. Wiele procesów zostało skróconych, przyspieszonych, zoptymalizowanych. Sytuacja na kolei wydaje się stabilna. Nie rozumiem, dlaczego ciągle patrzymy na kolej przez pryzmat stereotypów z lat 70. czy zapaści w latach 90. Po kilkunastu latach członkostwa w UE i absorpcji środków z dwu perspektyw finansowych jesteśmy kompletnie w innym miejscu – mówi Marita Szustak, prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.