Zegar dla budownictwa tyka coraz szybciej

Cel neutralności klimatycznej, który Unia Europejska chce osiągnąć w 2050 r., nie zostanie osiągnięty bez budownictwa. Nie chodzi tu tylko o wdrożenie wdrożenia „zielonego ładu” na uruchamianych budowach. Jeszcze większym wyzwaniem wydaje się być przede wszystkim modernizacja istniejących budynków.

No Comments

Comments are closed.