Z wysypisk śmieci można „wycisnąć” więcej korzyści

W 2019 r. w Polsce 43 proc. odpadów komunalnych zostało poddanych składowaniu, a tylko 21,5 proc. przekształceniu termicznemu z odzyskiem energii. Zdaniem ekspertów w Polsce istnieją duże rezerwy w termicznym przekształcaniu odpadów oraz produkcji biogazu na wysypiskach.

No Comments

Comments are closed.