Wybrano ofertę w przetargu na budowę elektrociepłowni w Szczecinie za prawie 30 mln zł

Remak-Energomontaż otrzymał od New Cogen, jako zamawiającego, zawiadomienie, że oferta spółki została wybrana w przetargu na wybór wykonawcy zadania :”Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”.

No Comments

Comments are closed.