Umowy na dokumentację dwóch obwodnic podpisane

GDDKiA podpisała umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Przemyśla w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 oraz obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28. Obie inwestycje, o łącznej długości ponad 44 km, powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic-  poinformowała GDDKiA.

No Comments

Comments are closed.