Torpol podzieli zyskiem z akcjonariuszami

Zwyczajne walne zgromadzenie Torpolu postanowiło o przeznaczeniu ponad 35 mln zł z zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2020.

No Comments

Comments are closed.