Strabag z kontraktem na przebudowę mostu za 70 mln zł

Strabag podpisał we wtorek 12 stycznia umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na przebudowę ponad 100-letniego mostu drogowego na Odrze w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi do przeprawy. Wartość kontraktu to 72,5 mln zł brutto.

No Comments

Comments are closed.