Solidne wyniki Inpro. Spółka zapowiada ponad 1000 lokali

Grupa Inpro podsumowała wyniki finansowe za 2018 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość bliską 259 mln zł, co stanowi o 28 proc. więcej niż w okresie porównywalnym. Zysk netto za 2018 rok wzrósł w odniesieniu do 2017 roku o 35 proc. do poziomu 40,9 mln zł. Po raz kolejny grupa wypracowała rekordowy poziom transakcji przedsprzedaży – od stycznia do grudnia 2018 r. sprzedała łącznie 801 mieszkań i domów jednorodzinnych netto.

No Comments

Comments are closed.