S11 Oborniki – Poznań. GDDKiA wystąpiła o decyzję środowiskową

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik.

No Comments

Comments are closed.