Remak-Energomantaż porozumiał się z PGE GiEK. Nie będzie kary

Remak-Energomontaż  zawarł porozumienie  z PGE GiEK  w sprawie inwestycji realizowanej w Dolnej Odrze, dotyczącej dostosowania instalacji odsiarczania spalin   do konkluzji BAT. Na jego mocy PGE GiEK cofnęła  oświadczenie o częściowym odstąpieniu od umowy, a także żądanie zapłaty kary umownej 1,6 mln zł, na które to cofnięcie w obydwu zakresach Remak Energomontaż się zgodził.

No Comments

Comments are closed.