Pyły, gazy, spaliny. Pokazują, jak być eko w budownictwie

Emitują relatywnie mało gazów cieplarnianych z bezpośredniej działalności. Gros ich ingerencji w atmosferę i klimat stanowią zrzuty pośrednie pyłów. Im większy zakres robót budowlanych tym większa emisja. Zerwanie takiej korelacji jest trudne – podobnie jak ograniczenie śladu węglowego związanego ze zużywaną energią.

No Comments

Comments are closed.