Poważna sytuacja w budownictwie drogowym. Tracą wykonawcy, traci inwestor

Podczas jutrzejszego posiedzenia Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury  będziemy rozmawiali o sytuacji rynkowej w sektorze budownictwa  drogowego, w kontekście aktualnie stosowanego przez GDDKiA mechanizmu waloryzacji cen kontraktów. Został on wprowadzony w styczniu 2019 r. i dobrze działał w warunkach stabilnego rynku. Tymczasem aktualna sytuacja odbiega od normy – mówi Barbara  Dzieciuchowicz, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

No Comments

Comments are closed.