Poprawa bezpieczeństwa przesyłu prądu na wschodzie Polski

PGE Dystrybucja Oddział Zamość oddała do eksploatacji ważną dla Lubelszczyzny rozdzielnię i linię przesyłową. Rozbudowa i przebudowa rozdzielni to jedna z większych inwestycji zrealizowanych przez spółkę na terenie południowo-wschodniej Polski.

No Comments

Comments are closed.