Polwax chce od Orlenu kar umownych, być może także odszkodowania dodatkowego

Zarząd Polwaksu skierował dziś do spółki Orlen Projekt noty obciążeniowe obejmujące kary umowne z powodu uchybień wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji. Przysługujące spółce kary umowne to 20,68 mln zł. Polwax może dochodzić także odszkodowania dodatkowego na kwotę do 260 mln zł.

No Comments

Comments are closed.