Polimex Mostostal z nowym kontraktem drogowym

Konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal (partner konsorcjum) oraz spółka jego zależna Polimex Infrastruktura ( lider konsorcjum) podpisało umowę z Miastem Stołecznym Warszawa, w ramach którego działa Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych na wykonanie zadania inwestycyjnego . „Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III”.

No Comments

Comments are closed.