PKP PLK uściśla plany inwestycji w latach 2021-27

Zarządca infrastruktury kolejowej przyjął dokument „PKP Polskie Linie Kolejowe – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku”. Ma to związek także z opracowaną dokumentacją strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

No Comments

Comments are closed.