Oferta Budimeksu na budowę obwodnicy oceniona najwyżej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie 4 stycznia 2021 poinformowała Budimex o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)” – podał Budimex.

No Comments

Comments are closed.