Nowy skład zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych. Nadal jest jeden wakat

Walne zgromadzenie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe zatwierdziło jej sprawozdanie za rok obrotowy, kończący się 31 grudnia 2020 r. Spowodowało to wygaśnięcie mandatów członków zarządu poprzedniej kadencji.

No Comments

Comments are closed.