Najlepsze trzy miesiące w historii Grodna

W ciągu dwu pierwszych miesięcy rozpoczętego roku obrotowego, liczonego od kwietnia, skumulowane przychody ze sprzedaży Grupy Grodno wyniosły 153,5 mln zł, tj. były o 60 proc. większe niż w tym samym okresie 2020 r.

No Comments

Comments are closed.