Lafarge wykorzysta pszczoły do rekultywacji swoich terenów

Lafarge w Polsce na terenie swoich cementowni w Małogoszczu i na Kujawach zainstaluje łącznie 8 pszczelich pasiek, dodatkowo 2021 r. grupa zaplanowała rekultywację ponad 100 hektarów terenów po działalności wydobywczej.

No Comments

Comments are closed.