Kontrakty budowlane. Generalni wykonawcy muszą pamiętać o tym ryzyku

Jest już uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej kar umownych za niepłacenie podwykonawcom (III CZP 67/19). Sąd potwierdził uprawnienia zamawiających, będących podmiotami publicznymi, do naliczania kar umownych za opóźnienie w płatnościach dla podwykonawców.

No Comments

Comments are closed.