J.W. Construction schodzi z parkietu

Zarząd J.W. Construction Holding poinformował, że 30 czerwca 2021 r. spółka otrzymała od akcjonariuszy, posiadających łącznie 100 proc. kapitału zakładowego, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

No Comments

Comments are closed.