ILF Polska ze zleceniem od Gaz-Systemu

ILF Consulting Engineers Polska zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla inwestycji „Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, w podziale na odc. Gustorzyn-Gardeja oraz odc. Gardeja-Kolnik”. Projekt realizowany będzie na zlecenie Gaz-System. Umowa pomiędzy firmami została podpisana 30.12.2020 – poinformowała ILF Consulting Engineers Polska (ILF Polska).

No Comments

Comments are closed.