GTC będzie miało stratę w czwartym kwartale

Zarząd spółki Globe Trade Centre poinformował w poniedziałek 21 grudnia, że „w oparciu o wstępne rozmowy z podmiotami wyceniającymi, którym zlecono wycenę portfela nieruchomości grupy GTC, spodziewa się że wyniki finansowe GTC ulegną pogorszeniu, a GTC odnotuje stratę netto na poziomie skonsolidowanym za okres trzech miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r”. Przyczyną straty ma być właśnie spadek wycen nieruchomości spółki.

No Comments

Comments are closed.