Grupa ZUE poprawia wyniki finansowe

Grupa ZUE zanotowała w I kwartale 2019 roku wzrost skonsolidowanych przychodów do 194,8 mln zł ze 125,9 mln zł rok wcześniej, zmniejszając stratę netto z 1,9 mln zł w I kwartale 2018 roku do 0,9 mln zł w I kwartale 2019 roku.

No Comments

Comments are closed.