Górnictwo, chemia, paliwa, energetyka. Na tych akcjach można zarobić

Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podtrzymują pozytywne nastawienie do rynku akcji. Ich zdaniem wzrostom na giełdzie sprzyjać będą coraz bardziej prawdopodobne porozumienie USA-Chiny, niskie oczekiwania makro (szczególnie w Europie i rynkach wschodzących), pakiet fiskalny w Chinach, który zaczyna działać oraz zaskakująco dobre dane z polskiej gospodarki.

No Comments

Comments are closed.