Giełdowy deweloper wyjaśnia duży spadek przychodów i zysku

Po trzech kwartałach 2020 r. skonsolidowane przychody Lokum Deweloper były niższe o 36 proc. niż przed rokiem. Natomiast zysk netto grupy skurczył się o 54 proc. Zarząd działającego we Wrocławiu i Krakowie dewelopera uspokaja, że wyniki są zgodne z harmonogramem prowadzonych inwestycji, a zatem również przekazywaniem mieszkań do użytku.

No Comments

Comments are closed.