Finał długoletnie sporu. Budowlana spółka wpłaci wpłaci miliony na konto uczelni

Mostostal Warszawa zawarł ugodę w postępowaniu mediacyjnym z Uniwersytetem w Białymstoku, w ramach której zobowiązał się do wypłacenia uczelni 6 mln zł. Spór dotyczy umów zawartych 10 lat temu na budowę nowego kampusu.

No Comments

Comments are closed.