Fiasko wezwania na sprzedaż akcji ZPUE. Spółka zostaje na giełdzie

ZPUE ramach wezwania kupiło 193.826 akcji własnych, dających 10,77 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. To oznacza fiasko wezwania, którego skutkiem będzie pozostanie ZPUE na giełdzie.

No Comments

Comments are closed.