Energa zbuduje farmę fotowoltaiczną na 24 hektarach

Na placu budowy farmy fotowoltaicznej Gryf o mocy zainstalowanej około 20 MW , nowej farmy PV Energi OZE, spółki zależnej Energi z Grupy Orlen, trwają prace ziemne i montażowe. Montaż pierwszych paneli przewidziany jest w trzecim kwartale 2021 roku. Po przekazaniu do użytkowania, PV Gryf będzie największą farmą fotowoltaiczną należącą do Energi.

No Comments

Comments are closed.