Echo Investment ma zielone światło na przejęcie

Prezes UOKIK wydał bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Echo Investment kontroli nad dwiema spółkami w wyniku czego Echo Investment pośrednio nabędzie większościowy pakiet akcji stanowiących około 65,99 proc. ogółu głosów w firmie Archicom.

No Comments

Comments are closed.