Drożejąca ropa i wyroby stalowe uderzają w budownictwo

Rosnące ceny stali i ropy naftowej przełożą się na wzrost cen materiałów budowlanych i finalnie na wyższe koszty wykonania inwestycji infrastrukturalnych – podkreśla Santander Bank Polska.

No Comments

Comments are closed.