Budowa ropociągu Brody-Adamowo na liście priorytetów

Projekt budowy rurociągu naftowego z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce kolejny raz znalazł się na liście projektów priorytetowych Wspólnoty Energetycznej (Projects of Energy Community Interest – PECI) – podała w piątek spółka Sarmatia z Grupy PERN.

No Comments

Comments are closed.