Budimex zabezpieczy miasto przed powodzią

1 grudnia 2020 v została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotycząca zabezpieczenia przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie. Wartość umowy wynosi 95, 127 mln zł netto – poinformował Budimex.

No Comments

Comments are closed.