Budimex przed kluczowymi wydarzeniami. Jest termin

Na 20 maja zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu, które m.in. podejmie decyzje dotyczące dywidendy. Jednak już samo ustalenie daty walnego ma wpływ na sformalizowanie się decyzji o złożeniu dymisji przez wieloletniego prezesa Dariusza Blochera.

No Comments

Comments are closed.