Budimex pozyskał kontrakt za blisko 160 mln zł. Sprawa ma związek z warszawską Czajką

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie wybrało ofertę Budimeksu, na kwotę 157,03 mln zł netto, w przetargu na trzeci etap budowy kolektora Wiślanego. To ważna inwestycja dla Warszawy – kolektor będzie zatrzymywał nadmiar ścieków i wód opadowych w trakcie deszczy nawalnych spływających z terenu lewobrzeżnej Warszawy.

No Comments

Comments are closed.