Budimex Nieruchomości nie zwalniał tempa w pandemii

Budimex Nieruchomości, spółka zależna od Budimeksu, w IV kwartale 2020 roku zawarła 473 umowy przedwstępne sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 369 umowami zawartymi w IV kwartale 2019 roku. Tym samym w okresie I-XII 2020 roku spółka zawarła 1.672 analogiczne umowy, w porównaniu z 1.655 umowami zawartymi w roku poprzednim.

No Comments

Comments are closed.